Skip to main content
 

100procent

Explosieveiligheid

 

100procent

Ondersteuning

 

100procent

Toegewijd

1
1

EXPLOSIEVEILIGHEID VOLGENS PALTROCK

Explosieveiligheid is bij Paltrock in vertrouwde handen. Zoals je van ons bent gewend, werken we uitsluitend met professionals die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Dus geen verrassingen hier. Of het nu gaat om het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, het trainen van uw werknemers of ondersteuning bij handhaving. Onze specialisten werken transparant en praktijkgericht.

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT
VOLGENS PALTROCK

Onze explosieveiligheidsdocumenten voldoen volledig aan wet en regelgeving. Zij zijn uiterst leesbaar, ook voor niet professionals, en geven een compact overzicht van de explosierisico’s binnen de organisatie. Onze adviezen zijn vooral praktijkgericht en sluiten aan bij het veiligheidsbeleid van de organisatie.

Explosieveiligheidsdocument

CURSUSSEN
VOLGENS PALTROCK

Paltrock ATEX cursussen zijn gebaseerd op het erkende IECEx05 stelsel voor persoonscertificering. Ook sluiten zij prima aan bij praktijksituaties binnen je organisatie. Onze cursussen zijn tailor made; het lesmateriaal is dus geen algemeen verhaal, maar sluit aan bij de praktijk van het bedrijf. Wij geven je de nodige theoretische bagage en zorgen er tegelijkertijd voor dat je de geleerde stof meteen kan inzetten.

Bekijk alle cursussen

Andere diensten explosieveiligheid

Quick-scan ATEX 153

Scan om te beoordelen of de ATEX 153 op je organisatie van toepassing is en welke maatregelen vereist zijn om aan Wet- en regelgeving te voldoen

ATEX 114 ondersteuning

Ondersteuning bij het ontwerp en de beoordeling van apparaten en beveiligingssystemen die door een inherente potentiële bron van ontvlamming een explosie kunnen veroorzaken

NEN-EN-IEC 60079-17

Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in explosieve atmosferen

NEN-EN-IEC 60079-14

Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties in explosieve atmosferen

Statische elektriciteit

Advies over de benodigde maatregelen voor het voorkomen of het veilig afvoeren van elektrostatische ladingen

Ondersteuning bij handhaving

Ondersteuning bij kwesties waarin het bevoegd gezag een boete of eis heeft opgelegd

Risicobeoordeling niet-elektrische uitrusting

Het beoordelen van de ontstekingsbronnen van niet-elektrische uitrusting

Lezing en seminars

Onze consultants brengen je  graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van explosieveiligheid of de wijze waarop explosieveiligheid op je organisatie van toepassing is

Advies effectbeperkende maatregelen

Advies over het beperken van de schadelijke gevolgen van een explosie zodat de veiligheid en gezondheid van je werknemers blijft gewaarborgd

Paltrock familie

Een groter geheel

Paltrock ATEX is onderdeel van een groter geheel. Samen met Paltrock HSE voor HSE professionals, Paltrock Bouw & Infra voor bouwveiligheid en veiligheidsmanagement en Micoll voor operations, vormen wij de Paltrock familie. Als wij in een bepaalde markt een bepaalde behoefte zien, komen wij daaraan tegemoet met een nieuwe gespecialiseerde dochter. Zo groeien wij heel natuurlijk samen met onze opdrachtgevers.