Skip to main content

Onze veiligheidsprofessionals houden zich uitsluitend bezig met complexe HSE vraagstukken. Ze doen en willen niks anders. Dat maakt hen bij uitstek geschikt voor uw HSE opdracht. Op deze pagina maakt u kennis met hen.

HSEQ Consultant/manager

Dirk den Ottelander

Een milieuvergunning mag niet knellen...

EEN MILIEUVERGUNNING MAG NIET KNELLEN

Dirk studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en ontwikkelde daar zijn belangstelling voor natuur en milieu. Wat volgde was de Landbouwhogeschool Wageningen en een internationale carrière bij Shell in de olie en gas industrie. Vele jaren later pakte Dirk zijn oude interesse 'natuur, milieu en veiligheid' weer op. Over veiligheid is Dirk duidelijk: 'uiteindelijk gaat het erom dat mensen aan het einde van de dag gezond naar huis gaan'. Hij ziet zichzelf vooral als bruggenbouwer en als ‘een man van structuur’. Dirk is tevreden als de veiligheidsbeleving van mensen beter wordt, dat mensen uit zichzelf veiliger gaan werken. Evenveel voldoening haalt hij uit een milieuvergunning die 'goed is voor het milieu en niet knelt voor het bedrijf’. Ziet als zorgwekkende trend in VGM het doorschieten in procedures en documentatie. In zijn leven wordt Dirk gedreven door het aloude rentmeesterschap. ‘Wij zijn hier niet om de boel op te maken, maar om door te geven aan de volgende generatie’. Zie hier zijn motivatie voor het HSEQ domein.

Dirk den Ottelander werkte o.a. voor: Shell, Hexion, Thermphos, Mourik, Eon en Recticell

HSE Consultant/manager

Dave Tukkers

Veiligheid gaat over mensen...

VEILIGHEID GAAT OVER MENSEN

HTS milieukunde, milieutechniek, civiele techniek. Voordat Dave veiligheidskundige werd, was hij vooral ‘een milieuman’. Een bedrijfsongeval tijdens zijn stage milieutechniek triggerde echter zijn interesse in veiligheid en alle aspecten die daarbij horen. Uiteindelijk koos hij voor veiligheid omdat ‘het over mensen gaat, meer dan met milieu’. Er is meer interactie met mensen. Milieu is toch vaker ‘dichtgetimmerde materie’. Elke werknemer heeft recht op veiligheid vindt Dave. Dat is in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar er zijn altijd grijze gebieden. Hij wil een zo veilig mogelijke werkplek creëren, overal en altijd. Dave ziet zichzelf als een generalist. Een verbinder, een bruggenbouwer die het liefst samen met zijn team doelen bereikt. Ergens voor gaan. Goede dingen op een goede manier doen. Dat is Dave ten voeten uit. Ziet als trend in HSE dat big data en social steeds belangrijker worden. Het wordt steeds makkelijker om info over ongevallen te genereren en te delen. Koos voor Paltrock om ‘de klik’ en de liefde voor het HSE vak.

Dave Tukkers werkte o.a. voor: Oranjewoud, KRS, Lloyds, TUV, Rijkswaterstaat, Yellotec en Astellas Pharma

HSE Manager/Consultant

Monika van der Veen

Veiligheid naar directieniveau...

VEILIGHEID NAAR DIRECTIENIVEAU

Monika kwam tijdens haar stage bij AkzoNobel in aanraking met veiligheid. Dat vond ze zo interessant dat ze, na haar studie HTS Chemische Technologie en Milieutechnologie en een HVK opleiding, voor de HSE wereld koos.Veiligheid is volgens Monika: “Er alles aan doen om een werkomgeving veilig te maken, zodat aan het einde van een werkdag iedereen weer gezond naar huis gaat. Dat je ’s avonds in de spiegel kijkt en kan zeggen: ik heb er echt alles aan gedaan”.
Monika is opmerkzaam en analytisch, ze ziet snel het grote plaatje. Is sterk in uitgebreide risico inventarisaties. Ze wil alles zien en ziet ook alles. Ze is niet te beroerd om krappe kruipruimtes en vergeten zolders te inspecteren. Vindt het leuk om met mensen op de werkvloer te sparren over veiligheid en ondersteunt daarbij de verbinding tussen werkvloer en management. Haar missie is aandacht voor veiligheid op directieniveau te ontwikkelen en lijnverantwoordelijken te helpen met dit onderwerp.
Verbeteren van veiligheidsbewustzijn en gedrag van alle betrokkenen en bouwen aan veiligheidscultuur zijn in Monika’s werkwijze sleutelbegrippen.
Monika is happy bij Paltrock door de grote mate van zelfstandigheid. Vindt het ook fijn om te sparren met mede Paltrockers. Expertise en kennis genoeg!

Monika werkte o.a. bij: LETO Recycling, KEMA Arbo, TNO SSC, TenneT TSO, D&F Group en Prysmian Group

HSEQ Consultant

Ferry Smedema

Leiderschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid...

LEIDERSCHAP, EIGENAARSCHAP EN VERANTWOORDELIJKHEID

Veiligheid gaat volgens Ferry over techniek, organisatie en gedrag. Vooral dat laatste – gedrag – heeft Ferry’s interesse. Zijn grootste talent is dan ook mensen in beweging krijgen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het zelf willen. Ferry heeft een ‘open mind’ zoals hij het zelf zegt. Hij weet snel tot mensen door te dringen. Veiligheid heeft volgens hem ook alles te maken met leiderschap, eigenaarschap en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat je de veiligheid en gezondheid van je mensen waarborgt. Ferry studeerde Milieukunde aan wat nu de Saxion Hogeschool in Deventer heet. Hield zich tijdens zijn dienstplicht bij de Luchtmacht bezig met milieuzorg. Bepaald geen zinloze tijd dus. Deed ook post HBO HVK en was daarna voor het leven toegewijd aan het HSE domein. Omdat het ‘over mensen gaat. Over gedrag’. Ferry is gelukkig als hij iets kan toevoegen aan de organisatie. Zingeving is heel belangrijk. Zit bij Paltrock helemaal op zijn plek. ‘Enorme klik’. Heeft een duidelijk credo: als je doet wat je leuk vindt, kan er weinig mis gaan. En wil alleen maar tevreden klanten en werknemers die aan het einde van de dag ‘al hun vingertopjes nog hebben’. Zou ondanks zijn 2 linkerhanden graag nog eens timmerman willen zijn.

Ferry werkte o.a. voor AVR, Eurotank, v Gansewinkel Industrial Services, TNT Express, Reym en ETA

HSE adviseur

Oscar Terheijden

Een goede HSE'er heeft integraal overzicht...

EEN GOEDE HSE’ER HEEFT INTEGRAAL OVERZICHT

Oscar Terheijden vindt alle projecten leuk en boeiend. Toch gaat zijn hart het snelst kloppen bij grote civiele projecten, landmarks zoals hij het zelf noemt: de Tweede Maasvlakte, tunnelprojecten, dat soort werk. ‘Als het project af is, zie je dat je echt iets gemaakt hebt.’ De geboren Hagenees, in het bezit van HBO technische bedrijfskunde en een MoSHE diploma, liep stage in China waar hij een bedrijfsmanagementsysteem opzette. Kwam via een certificatie-instelling in aanraking met het HSE domein en ging na een wereldreis aan de slag in de bouw waar de VCA norm in opmars was. Voor Oscar is een goede HSE specialist in de bouw vooral iemand die een integraal overzicht heeft. ‘In de civiele bouw gebeuren veel dingen tegelijk. Alles heeft invloed op elkaar. De kunst is dan om de expertise, vakmanschap en betrokkenheid van mensen zodanig te benutten dat een complex project veilig gerealiseerd wordt. Alles draait volgens Oscar om lange termijnrelaties en samenwerken. Een goede HSE’er is geen balast tijdens het werk, maar een vanzelfsprekend onderdeel ervan. Oscar is pas gelukkig als iedereen met een goed gevoel naar zijn werk gaat. En dat - uiteraard - de winstgevendheid van een organisatie niet in gevaar komt. Ziet als trend de steeds groter wordende rol van data bij het voorspellen van risico’s. Koos voor Paltrock vanwege de 100PROCENT professional gedachte. ‘Werken met de beste mensen, dat sprak me aan.’

Oscar werkte o.a. voor Infrabeheerders, diverse aannemers en brancheorganisaties.

Business consultant

Marije Pastoor

Met leuke mensen resultaten behalen...

MET LEUKE MENSEN RESULTATEN BEHALEN

Wat doet iemand die godsdienstwetenschappen studeerde in Groningen bij Paltrock HSE? Marije Pastoor - what’s in a name - rolde via via de arbeidsbemiddeling in bij DPA groep. Hetzelfde deed zij bij Michael Page, waar zij ook HSE professionals bemiddelde. ‘Ik werd daar 2 jaar geleden al benaderd door Joyce. Toen was de tijd nog niet rijp. Nu wel.’ Marije heeft veel met sport. Zij zwom en fietste fanatiek en was een tijd lid bij triatlon vereniging Hellas in Utrecht. ‘Vroeger wilde ik sportvrouw worden.’
Marije is gelukkig in haar werk als zij met ‘een leuk clubje mensen resultaten kan behalen. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben op een project, dat het echt bij hen past. Ik word ook echt
enthousiast van nieuwe projecten en opdrachtgevers.’ Marije komt uit een gezin waar iedereen oprechte interesse heeft in mensen en culturen. Die interesse meent zij ook te zien bij HSE professionals. ‘Het zijn vaak sociale mensen, met veel technische affiniteit en idealisme.’

Marije werkte o.a. voor DPA, Michael Page en DE Masterblenders.

HSE Consultant / Manager

Jasper Hersbach

Nul ongelukken als keiharde target...

NUL ONGELUKKEN ALS KEIHARDE TARGET

Jasper is milieukundige, afgestuurd aan het latere Saxion in Deventer. Toch heeft hij altijd meer gehad met arbo en veiligheid. Vroeger, als bollenpeller zag hij al snel de gevaren van een lopende band zonder beschermende onderkant. En was niet te beroerd de boer daarop te attenderen. Zo is Jasper. Veiligheid heb je volgens hem in 2 soorten: fysieke veiligheid, dat je niet gewond raakt, en mentale veiligheid, dat je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. Niet geremd door personen of culturen. Vooral dat laatste is belangrijk. Het is uiteindelijk de cultuur op bijvoorbeeld een werkvloer die bepaalt of iemand een helm opzet, of niet. Jasper is sterk in het maken van connecties met mensen. Kan goed overtuigen en dingen duidelijk maken zonder belerend over te komen. Is dus zeker geen politieagent, maar grijpt echt wel in als de situatie erom vraagt. Jasper is gelukkig als hij een organisatie op een andere manier kan leren kijken. Dus niet alleen naar tijd en geld. Zou graag zien dat het behalen van 0 ongevallen een even harde target wordt als winstmaximalisatie. Maakt zich soms ongerust over het toenemende aantal ongelukken op het werk. Toezicht vanuit overheid en werkgever blijft cruciaal. En Paltrock? Jasper is vooral te spreken over de persoonlijke aanpak, de uitdagende opdrachten en het gezelschap van medespecialisten.

Jasper Hersbach werkte o.a. voor: Oranjewoud, Grolsch, AVR, v Gansewinkel, Reym

HSE Consultant

Bernadette Giesen

Ownership creëren...

OWNERSHIP CREËREN

In de procesindustrie is het risico op grote ongevallen aanzienlijk. Veiligheidsissues spelen er altijd. Het is materie die Bernadette mateloos boeit. Daarom volgde zij na haar studie chemische technologie aan de Universiteit een master in SHE aan de TU Delft. Bernadette is iemand die 2 ogenschijnlijk tegenstrijdige talenten in zich heeft. Bij complexe vraagstukken gaat zij niet alleen de diepte in maar blijft zij ook de breedte overzien. Ze houdt ervan om problemen in kaart te brengen. Om vervolgens met oplossingen te komen die eenvoudig lijken, maar dat niet zijn. Dat vindt zij ook belangrijk: door zaken inzichtelijk te maken, maak je oplossingen voor anderen begrijpelijk en acceptabel. Moeilijk makkelijk maken zeg maar. Zo creëer je ownership en wordt het project van iedereen. Ziet als trend in HSE dat je steeds meer allround moet zijn. Je kan niet meer zeggen: dat is niet mijn expertise of vakgebied. Waardeert bij Paltrock vooral de afwisseling in opdrachten en de flexibiliteit. Ze wil namelijk nog weleens op de fiets stappen voor een tochtje van enkele maanden.

Bernadette Giesen werkte o.a. voor: DSM, Nyrstar Budel, Nyrstar Australië, Trespa, Witteveen & Bos en MSD

Financial Manager

Astrid Janssen

Als de cijfers kloppen hoor je mijn niet...

ALS DE CIJFERS KLOPPEN HOOR JE ME NIET

Astrid is de financiële rots in de branding bij Paltrock. Waardeert de vrijheid die ze hier krijgt. Ze werkt liever ook voor iets kleinere organisaties zoals Paltrock. Het maakt dingen meer behapbaar, je kan sneller zaken signaleren en herstellen. Is dol op haar collega’s, zolang ze maar netjes hun uren inleveren. Astrid is tevreden als de cijfers kloppen. Heeft onlangs haar eerste thriller ‘Skipiste’ geschreven. Die gaat niet over veiligheid, maar is wel heel spannend.

HSE Consultant

Frank de Jager

Nil volentibus arduum...

NIL VOLENTIBUS ARDUUM

‘Niets is onmogelijk voor zij die willen’
Het staat geschreven op zijn arm en is de lijfspreuk van Frank de Jager. Frank is een doorzetter, voor zover dat nog niet duidelijk is. Studeerde integrale veiligheidskunde, waar hij eigenlijk niet zoveel mee had. Liep wel warm voor arbo-, industriële en explosieveiligheid en rolde zo het vak in. Veiligheid is volgens Frank het op verantwoorde wijze nemen van risico’s. 100% is niet altijd haalbaar, maar moet wel het streven zijn. Veiligheid blijft ook altijd actueel. Er zijn continu nieuwe thema’s met bijbehorende wetgeving. Een van de vele talenten van Frank is om die wetgeving om te buigen naar een praktisch advies. Ziet dat ook als trend in HSE. Wet en regelgeving ‘voorkauwen’ schuift steeds verder op naar ‘werkbare adviezen’. Werkt graag voor Paltrock, dat hij beschouwt als een ‘warm bad’. Vind zichzelf eigenlijk heel saai maar is zoals de meeste mensen die dit zeggen het tegendeel.

Frank de Jager werkte o.a. voor: D&F, AkzoNobel, Trespa en Reym

HSE manager

Anna van Laar

Een goed HSE manager heeft sense of urgency...

EEN GOEDE HSE MANAGER HEEFT SENSE OF EMERGENCY

Ana van Laar is Russisch en kwam in 2011 naar Nederland. Met een PhD Biochemie op zak - ze promoveerde op onderzoek naar genetisch gemodificeerde planten voor de inzet van bodemsanering - deed ze tegelijkertijd een technische opleiding in de olie industrie en was verantwoordelijk voor het milieumanagement van Transnet. ‘Transnet was een van de eerste Russische bedrijven die gecertifieerd waren. Ik deed in en externe milieu audits, over uitstoot en afvalmanagement. Ik was nauw betrokken bij de bouw van een trans Siberi-sche pijpleiding, diep in het verre oosten.’ Anna ziet een groot verschil tussen HSE in Nederland en HSE in Rusland. ‘In Nederland gaat het echt om mensen. In Rusland om systemen.’ Zij ziet zichzelf als een spin in het web. ’Je hebt overview, je hebt invloed, je weet wat er speelt.’ Een goede HSE manager heeft een sense of emergency volgens Anna. ‘Je moet mensen overtuigen van jouw missie. Ik doe niks voor mezelf, alles is gericht op verbetering van de werkomstandigheden.’ Zij is blij met Paltrock om de uitdagende klussen, dan komt haar toegevoegde waarde goed naar voren: ‘als adviseur van Paltrock heb ik meer vrijheid.’

Anna werkte o.a. voor MSD, AEB, Interface en Tebodin.

HSE manager

Jet van der Steen

Bevlogenheid voor safety, health & environment...

BEVLOGENHEID VOOR SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT

Te pragmatisch om als wetenschapper jaren lang slechts ‘één molecuul’ te bestuderen, dat is kenmerkend voor Jet van der Steen. Ze werkt liever aan projecten met heldere SHE doelstellingen. Na haar studie natuur- en scheikunde heeft Jet onder andere gewerkt als research medewerker en als chemical engineer. In deze periode werd duidelijk waar haar passie lag. Dit was niet in de wetenschap, maar wel op het terrein van Safety, Health & Environment (SHE). Jet besloot zodoende om het roer volledig om te gooien en volgde ook nog de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) aan de TU in Delft. Het SHE vakgebied was een schot in de roos. SHE is iets waar je niet mee kunt spotten, iedereen wil fluitend naar zijn werk, maar ook weer gezond en fluitend naar huis. Ook niemand wil onder de rook van een vervuilende industrie wonen. De praktijk leert dat er nog volop uitdagingen zijn. Je zou kunnen spreken van een ‘ journey to excellence’, dit houdt Jet bezig. Jets grootste talent is haar gedrevenheid. Ze is volhardend tot op het bot. Ze begint ergens aan en maakt het af! Jet gaat niet voor half werk. Wat haar gelukkig maakt? Haar werk dusdanig uitvoeren, dat het een positieve impact heeft op de werkvloer én op de leefomgeving. Er valt nog veel te verbeteren, dit zien we dagelijks in de krant en op het journaal. Er is dus gelukkig nog genoeg te doen! Nog een paar steekwoorden die Jet kenmerken: gepassioneerd, deskundig en kordaat. Je kan haar altijd wakker maken voor het oplossen van SHE uitdaging, bij voorkeur in een chemisch, technische, internationale omgeving. Jet zal er zijn!

Jet heeft o.a. gewerkt voor: AMP ‘s-Hertogenbosch, Enthone OMI ‘s-Hertogenbosch, Fuji Photo Film Tilburg, Tyco Electronis ‘s-Hertogenbosch, Heineken ‘s-Hertogenbosch, Trespa Weert, MSD Oss, TNT Luik en AkzoNobel Deventer.

HSE Engineer / HSE manager

Taco Fekkes

AI en energietransitie gaan voor grote veranderingen zorgen...

AI EN ENERGIETRANSITIE GAAN VOOR GROTE VERANDERINGEN ZORGEN

Vraag Taco naar de toekomst van HSE en hij zegt: AI (kunstmatige intelligentie). En big data. Processen worden meer en meer geautomatiseerd (minder mensen) en er zijn steeds meer mogelijkheden om grote hoeveelheden data te analyseren, voor incidentenonderzoek bijvoorbeeld. En vergeet ook de energietransitie niet. ’Andere brandstoffen dus andere risico’s.’ Taco studeerde aan het Instituut voor petroleum- en gastechnologie "Noorderhaaks" in Den Helder en deed een HVK opleiding bij PHOV in Utrecht. Taco’s carriérepad is lang en gevarieerd: het leidde hem via KPN, ’beheren internationale datanetwerken’, BK ingenieurs, ‘mijn eerste HSE klus', naar Shell. Inmiddels met een HVK diploma op zak volgden DHV en Chevron ‘waar ik duidelijk de verschillen zag tussen het veiligheidsbesef van een oliebedrijf en bouwbedrijf.’ Bij Yellotec kwam hij Joyce en Joost tegen. Er volgden nog vele mooie HSE projecten bij Bluewater, ASML en weer Shell. In 2021 sloot Taco zich uiteindelijk aan bij Paltrock. Kijkt met veel plezier terug op het project voor Total. ‘Een groot project voor de ontwikkeling van twee Turret mooring systems voor het FPSO project Kaombo norte en sul voor de kust van Angola. Het is daar extreem diep (2 km) dus je hebt te maken met interessante ontwerpuitdagingen.’ Taco is blij met elk nieuw project, vooral in de beginfase. ‘In het begin kan je alle lijnen lijnen uitzetten. Ik word erg gelukkig als het proces dat je in gang hebt gezet gaat werken en goed wordt opgepakt.’

Heeft o.a. gewerkt voor Bluewater, ASML, Shell & TATA

Veiligheidskundige

Tamara Kubbenga

Samen met een gedeelde visie een veilige werkplek creëren...

SAMEN MET EEN GEDEELDE VISIE EEN VEILIGE WERKPLEK CREËREN

Je komt niet vaak een moleculair bioloog tegen als veiligheidskundige. Maar Tamara Kubbinga is het wel en ook nog eens Biosafety Officer. Zij studeerde Moleculaire Biologie aan de Hogeschool Utrecht, Kanker Onderzoek & Ontwikkelingsbiologie aan de Universiteit Utrecht en Hogere Veiligheidskunde (PHOV). En had al vroeg iets met chemie: ‘Ik plukte bloemblaadjes en maakte er een soepje van. Dat was dan de parfum. Op de middelbare school vond ik de leer van de scheikundige elementen razend interessant. Op het HBO bleek chemie toch echt anders te zijn dan scheikunde en koos ik voor biologie.’ Via een carrière als laborant bij Janssen Vaccins, ‘ik werkte daar met levend poliovirus’ leerde zij de wereld van veiligheid beter kennen. Met name het menselijke aspect ‘het lab werd iets te klein voor mij’, en de wil om zichzelf verder te ontwikkelen gaven de doorslag om verder te gaan in HSE. Als kersverse EHS Engineer bij Janssen deed ze de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Een goede HSE specialist is volgens Tamara iemand die zich graag inzet voor mensen, om samen met een gedeelde visie een veilige werkplek te creëren. Tamara koos voor Paltrock omdat zij zich echt welkom voelde. ‘Na 9 jaar in de farma gewerkt te hebben, wilde ik onderzoeken wat er nog meer was en waar ik nog meer iets te bieden heb.’ Haar toekomstvisie op HSE?: ‘Het blijft mensenwerk.’

Tamara werkte o.a. voor Janssen Vaccins

Administratief medewerkster

Alie Bourgonje

Draagt een veilige werkomgeving een warm hart toe...

DRAAGT EEN VEILIGE WERKOMGEVING EEN WARM HART TOE
Alie is administratief medewerkster bij Paltrock. Zij heeft geen HSE achtergrond, wel Schoevers en draagt een veilige werkomgeving een warm hart toe. Alie heeft altijd in administratieve functies gewerkt, onder andere als team assistente van een projectbureau bij een bedrijf in communicatie, test en meetsystemen en als financieel medewerkster (crediteurenadministratie) bij een zakenreisbureau. Vindt ‘met cijfers bezig zijn heel leuk’, maar kan de veelzijdigheid en afwisseling in haar functie ook erg waarderen. Vroeger wilde Alie ‘iets met voeding doen’, volgde een diëtiste opleiding, maar eten is uiteindelijk meer een fijne hobby dan werk geworden. Werkt voor Paltrock omdat zij zich erg gewaardeerd voelt en er ‘nog genoeg te leren valt.’
Explosieveiligheidsexpert

Daan Driessen

Een goede HSE specialist daagt zichzelf constant uit...

EEN GOEDE HSE SPECIALIST DAAGT ZICHZELF CONSTANT UIT

Het scheelde niet veel of Daan was voor een carriére bij de politie gegaan. ‘Vroeger wilde ik altijd bij de politie. Daarom volgde ik de opleiding integrale veiligheidskunde. Daar kreeg ik een breder beeld van veiligheid en ben ik met arbeidsveiligheid aan de slag gegaan.’ Daan studeerde integrale veiligheidskunde en heeft een opleiding middelbaar veiligheidskundige op zak. Kwam door zijn stages in aanraking met explosieveiligheid. Hij liep stage bij Biscuit International - met een opdracht op het gebied van ATEX / explosieveiligheid; bij Holbox, waar hij zich bezig hield met gevaarlijke stoffen en bij Recticel - zijn eerste kennismaking met procesveiligheid / chemie. Daan start binnenkort met de opleiding hogere veiligheidskunde. Een goede HSE specialist is volgens hem ‘iemand die zichzelf constant uitdaagt om nieuwe kennis én vaardigheden te leren. Die breng je op een leuke manier over met als hoofddoel: een fijne en veilige werkomgeving.’ Daan ziet in de toekomst dat automatisering procesveiligheid steeds belangrijker maakt. Is gelukkig in zijn werk als ‘het echt nut heeft.’ Hij werkt voor Paltrock omdat het een dynamische werkomgeving biedt. ‘Paltrock heeft een team met professionals die mij verder kunnen helpen in mijn ontwikkeling. Door de verschillende klanten kom je in aanraking met veel verschillende soorten bedrijven in diverse sectoren.’

HSE advisor

Seth van Vught

Soms moet je mensen tegen zichzelf beschermen...

SOMS MOET JE MENSEN TEGEN ZICHZELF BESCHERMEN

Of het toeval is of niet: Seth van Vught houdt wel van een beetje gevaar. Deed in het verleden veel risicovolle sporten, zoals parachute springen, duiken en wakeboarden. Doet het tegenwoordig iets rustiger aan. Seth heeft een defensie-achtergrond, een master in politicologie en een minor in Human factors en system safety. Deed daarnaast een heel scala aan cursussen en trainingen. Begon zijn HSE carrière bij Defensie Materieel. ‘Ik werd gevraagd te solliciteren naar HSE coördinator. Toen ik aangaf dat ik daar niks van afwist, was dit geen probleem: mijn voorganger wist ook niks was het antwoord.’ Seth werkt onder andere als safety coördinator en permit coordinator bij Oiltanking Amsterdam. Via Paltrock kwam hij terecht bij Van Gansewinkel Industrial services. Hij werkte het afgelopen jaar bij ICL kunstmest. Seth is gelukkig in zijn werk als hij een complex probleem goed weet op te lossen en alle partijen tevreden zijn met de gevonden methoden en beheersmaatregelen. Heeft soms moeite met de weerstand die je krijgt als je aan de bel trekt. ‘HSE wordt vaak omschreven als het zand in de raderen van de organisatie. Dat is natuurlijk onzin. Het is een uitdaging om mensen te laten zien dat HSE er juist is ter bescherming van de mensen op de werkvloer. Ook al betekent dit soms dat je mensen tegen zichzelf moet beschermen.’ Is blij met de trend dat ‘ongelukjes’ niet meer getolereerd worden.

SHE manager

Lieke Bosua

Wat voor het ene bedrijf werkt, werkt niet automatisch voor het andere...

WAT VOOR HET ENE BEDRIJF WERKT, WERKT NIET AUTOMATISCH VOOR HET ANDERE

Het hart van Lieke ligt bij milieu en chemie en ‘alles wat er omheen hangt. Daar hoort ook gevaarlijke stoffen bij.’ Lieke heeft een Master of Environmental Business Administration, Universiteit Twente en is Ir. Milieuhygiene (Landbouwuniversiteit Wageningen). Wilde vroeger piloot worden, dat lukte niet, maar werkte wel het grootste deel van haar carrière bij KLM, KLM Engineering & Maintance (vliegtuig, motoren en component onderhoud) that is. 10 Jaar als manager SHE, daarvoor plaatsvervangend hoofd SHE. De eerste 4 jaar als milieuadviseur intern. Lieke hield zich o.a. bezig met luchtemissies, audits incidenten en internationaal overleg mbt EU regelgeving. ‘KLM E&M is een fantastisch bedrijf, met een lange safety history en toonaangevend in de borging van processen rondom vliegveiligheid. Er zijn ongelooflijk veel documenten en instructies.’ Keerzijde daarvan is vertraging rondom besluitvoering en processen. Lieke is trots op de tijdelijke goedkeuring die zij voor elkaar kreeg voor het stallen van een grote hoeveelheid vliegtuigen ten tijde van corona. ‘Dat was niet toegestaan in Europa, maar werd wel vereist vanuit luchtvaartregelgeving. Via een ‘ontsnappingsvoorschrift’ uit de biocode richtlijn kreeg ik dit voor elkaar bij het Ministerie.’ Lieke wordt regelmatig uitgenodigd ‘in Europa’ om uit te leggen hoe de vliegtuigonderhoudsindustrie werkt met certificeringstrajecten en wat dat betekent in het kader van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen, Europese verordening). Vindt een goede HSE professional iemand die kan zich aanpassen aan de cultuur en de organisatie van het bedrijf.

Heeft o.a. gewerkt voor Mul Verde, KLM & Univar

SHE Specialist Environment

Rikkert van den Eelaart

Mensen helpen als intrinsieke motivatie...

MENSEN HELPEN ALS INTRINSIEKE MOTIVATIE

Rikkert heeft iets met milieu. Als kind al. Natuur had zijn grote interesse. Hij zat als kleine jongen bij clubs als WNF Rangers. Werd later milieukundige. Na zijn studie aan de Rijkshogeschool Ijselland ging hij aan de slag bij diverse milieu-adviesbureaus, in de afvalbranche en chemie. Rikkert’s grote kracht is het overtuigen van mensen. Schijnbaar achteloos krijgt hij zaken voor elkaar. Zonder te hoeven dreigen met regels en procedures. Hij is zoals hij zelf zegt ‘makkelijk in de omgang’. Rikkert heeft als intrinsieke motivatie dat hij graag mensen helpt. Daar ligt gelijkt ook zijn valkuil. Hij heeft voor iedereen een luisterend oor, waardoor de kans bestaat dat teveel mensen een beroep op hem doen. Maar staat echt wel zijn mannetje als het menens wordt. Na een groot incident bij een werkgever ging ‘bijna de ketting erop’. Wist dat te voorkomen door maanden met zijn team ‘te buffelen’. Is dan ook op zijn best als de druk het grootste is. Levert altijd op de belangrijke momenten. Ziet ‘van moeten naar willen’, als een belangrijke trend in HSE. Bedrijven nemen nu veel meer uit zichzelf verantwoordelijkheid. Dat komt ook dankzij de millennials volgens hem. Voor hen is klimaatverandering een feit en de zorg om de wereld iets vanzelfsprekends. Voelt zich thuis bij Paltrock. Kan volgens hem ook niet anders volgens zijn BELBIN profiel.

Rikkert van den Eelaart werkte o.a. voor: Oranjewoud, ROVA, Elementis, Astellas Pharma

Veiligheidskundige

Martin van der Wijk

Een organisatie in beweging brengen om te verbeteren...

EEN ORGANISATIE IN BEWEGING BRENGEN OM TE VERBETEREN

Dat het werk van een veiligheidskundige heel divers en verrassend kan zijn, bewijst de case van Martin van der Wijk over een cultuurveranderingstraject bij zijn laatste opdrachtgever. ‘Er heerste daar een enorme haantjescultuur.’ Ontbrekende kennis van de aanwezige risico’s zorgde voor een enorm risicovolle omgeving. Het gevolg was een hoog ziekteverzuim en een lage productiviteit. Martin nodigde sprekers uit die de mannen respecteerden, liet hen gevaren uitleggen, liet de mannen het verschil zien tussen ‘wat kan ik voor jou doen’ versus ‘wat moet jij voor mij doen.’ Ook startte hij een Live Saving Rules communicatie campagne en zette hij een voetbalcompetitie en een hardloopgroep op om de groep hechter te maken. Het aantal incidenten met letsel daalde, de productiviteit ging omhoog en het ziekteverzuim omlaag. Martin studeerde Integrale Veiligheidskunde afgerond en is op het moment bezig met Hogere Veiligheidskunde. Daarnaast is hij veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. Deed diverse cursussen en trainingen op het gebied van auditing, leidinggeven en ARBO veiligheid. Startte zijn carrière bij Den Hartogh, een transportbedrijf van bulkgoederen als SHEQ Officer. Daarna volgden Boasso Global - ‘een tank transport en service bedrijf met 6 locaties in Europa. Ik was daar SHEQ Officer en heb de laatste 2,5 jaar gewerkt in de rol van SHEQ manager EU.’ Een goede HSE specialist brengt een organisatie in beweging om samen te verbeteren, aldus Martin. Koos voor Paltrock voor de vrijheid en om meer bedrijven te ontdekken.

Oprichter Paltrock

Joost Kooren

Meer dan alleen geld verdienen...

MEER DAN ALLEEN GELD VERDIENEN

Joost heeft een achtergrond in de bankwereld (ING) en de technische dienstverlening – waar hij mede oprichter Joyce leerde kennen. Samen bouwden zij aan het succes van verschillende organisaties. Het was een mooie generale repetitie voor Paltrock. De mentaliteit van HSE specialisten spreekt hem aan, het gaat over ‘meer dan alleen geld verdienen’. In die zin is HSE een domein waar Joost veel mee heeft, met mensen die hun sporen in het vak ruimschoots hebben verdiend. WO niveau, inhoudelijk en strategisch.
Echte pro’s. Joost gelooft in de kracht van het collectief. Je wordt aantrekkelijker voor klanten en medewerkers als je een groep specialisten in huis hebt die elkaar inspireren en aanvullen. Elkaar versterken. Joost is een generalist en troubleshooter. Ziet waar problemen ontstaan en hoe die op te lossen. Ziet als trend dat technische zaken steeds complexer worden. Veiligheid, gezondheid en milieu worden daardoor steeds belangrijker en inhoudelijker. Zal zijn uiterste best doen om de beste adviseurs aan zich te blijven binden. Nu en in de toekomst.

Site Safety Specialist

Adriaan van Dorst

Richtlijnen zijn interpretabel...

RICHTLIJNEN ZIJN INTERPRETABEL

Met een achtergrond HTS Techniek en HVK op zak, werkte Adriaan vooral voor gemeenten, provincies en brandweerkorpsen. Maar Adriaan houdt van afwisseling dus organisaties als Sime Darby Unimills B.V., Cargill en Dupont zien hem ook graag komen. Het is diezelfde afwisseling die hij zo aantrekkelijk vindt in een ondernemend dienstverband bij Paltrock. Adriaans grootste talent is het motiveren van mensen. En dan met name mensen ‘bewust keuzes laten maken die goed zijn voor de organisatie’. Ziet veiligheid niet als een doel, maar als middel om ‘de machine goed te laten lopen’. Is gelukkig in zijn werk als hij de vrijheid krijgt om samen met zijn mensen doelen te realiseren. Baalt oprecht als ‘zijn mensen' aangesproken worden op misstanden bij een bedrijf. Adriaan heeft overigens een zwak voor compliance. Vindt het altijd een uitdaging om ‘de boel veilig te krijgen’ zonder 1 op 1 complianceregels erdoor te drukken. Werkt strikt volgens de kaders en richtlijnen van de overheid. ‘Maar richtlijnen zijn interpretabel’. Adriaan krijgt veel voor elkaar voor zijn opdrachtgevers, mede door zijn jarenlange ervaring bij de overheid. Vindt Paltrock een ‘humane organisatie’, waar je op niveau met specialisten kan sparren.

Adriaan werkte o.a. voor: div gemeenten en provincies, brandweerkorpsen, Prorail, Sime Darby Unimills B.V., Cargill en Dupont.

Veiligheidskundige

Paul Weijers

Luister goed naar zowel werkvloer als management...

LUISTER GOED NAAR ZOWEL WERKVLOER ALS MANAGEMENT

Volgens veiligheidskundige Paul Weijers is een goede HSE specialist iemand die ‘heel goed de verschillende communicatiestijlen en voorkeuren van de verschillende collega’s binnen een bedrijf begrijpt.’ Die persoon luistert goed naar zowel de werkvloer als het management. Je hebt namelijk beide nodig om je acties, plannen en verbeteringen in een bedrijf tot een succes te maken. Paul studeerde Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht en Hogere Veiligheidskunde, bij de Stichting PHOV Utrecht (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde). Hij werkte o.a. als Safety Specialist bij Jungheinrich Nederland BV, Alphen aan den Rijn, als SHE Specialist bij Zijerveld Bodegraven (FrieslandCampina) en nu als VMK (Veiligheid, Milieu, Kwaliteit) consultant bij Alliander. Paul bewaart goede herinneringen aan zijn eerste baan. ‘Ik was verantwoordelijk voor het op commerciële basis adviseren van de klantorganisatie in de intra logistieke omgeving. Hierdoor heb ik bij veel grote en kleinere bedrijven een kijkje in de keuken mogen nemen.’ Bij Zijerveld hield Paul zich bezig met interne HSE vraagstukken. ‘Ik leerde in dit bedrijf de effecten van het uitgevoerde werk te meten en hoe leuk het is om een gezamenlijk doel met de rest van de organisatie te delen.’ Kennis over gedrag en waarom mensen doen wat ze doen zal in de toekomst steeds belangrijker worden, aldus Paul. Data, automatisering en artificial intelligence gaan de boventoon voeren in organisaties. Dan is het interessant om te kijken hoe organisaties hun bedrijfsvoering gaan inrichten.

Oprichter Paltrock

Joyce Beekman

Echt aandacht voor mensen...

ECHTE AANDACHT VOOR MENSEN

Joyce’s achtergrond zit in de reiswereld. Vertrok na een commerciële studie naar Australië om ‘groepen Nederlandse backpackers in Sydney op te vangen’. Terug in Nederland ging zij aan de slag bij een technisch dienstverlener. Liep daar Joost Kooren tegen het lijf. In de 9 jaar die volgde leerde ze de technische project wereld goed kennen. Joost en Joyce zijn echte bouwers. Voor hun vorige werkgevers hebben zij 2x een bedrijf opgezet om vervolgens uiteindelijk samen Paltrock te beginnen. Joyce is er trots op dat Paltrock specialist is op het gebied van HSE. Inmiddels is er een team van meer dan 20 HSE professionals die deel uitmaken van de vaste kern van Paltrock. Zij ziet als haar grootste kracht ‘verbinden en echte aandacht’ en is altijd op zoek naar projecten waar haar mensen ‘blij van worden’. Voor de toekomst van Paltrock ziet ze vooral solide groei en rustig uitbouwen, niet koste wat het kost willen groeien. Dat betekent dat ze ook weleens nee moet verkopen aan potentiële kandidaten. ‘We hoeven niet de grootste te worden, we willen de beste zijn’.

ATEX expert

Theo Pijpker

Gewoon je werk doen, zonder blabla...

GEWOON JE WERK DOEN, ZONDER BLA BLA

Theo deed HTS elektrotechniek, specialisatie Energietechniek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met ruim 30 jarig ervaring als project- en certificationmanager op het gebied van beoordelen en testen van explosieve apparaten (ATEX 114) kan je Theo met recht een ATEX expert noemen. Theo wilde altijd al ‘de techniek in’, maar zijn fascinatie voor explosieveiligheid kwam later. Hij werkte ruim 30 jaar bij KEMA, later DEKRA als projectleider voor keuring producten, maar ook als product expert en certification manager op het gebied van explosieveiligheid (ATEX en IECEx). ‘Ik vind het bijzonder interessant om te werken op het kruisvlak van techniek-, wet en regelgeving, al was de druk soms erg hoog.’ Was hij dit werk niet gaan doen, dan was Theo graag psycholoog geworden. Verder heeft Theo genoeg om trots op te zijn, maar houdt dat liever voor zich. Gewoon goed je werk doen, zonder bla bla. Hij is tevreden als hij weer een project tot ieders tevredenheid heeft afgerond. En waarom Paltrock ATEX? ‘Om na 30 jaar ook eens de andere ATEX kant - ATEX 153 arbo - te beleven.’

Theo werkte o.a. voor KEMA en DEKRA.

Veiligheidskundige

Paul van Pelt

Verbinding maken met alle lagen van de organisatie...

VERBINDING MAKEN MET ALLE LAGEN VAN DE ORGANISATIE

Paul van Pelt ziet als zijn grootste succes zijn jarenlange bijdrage aan de Zeesluis IJmuiden, waar hij ondanks grote druk op tijd en geld zonder noemenswaardige incidenten een project van wereldformaat heeft gerealiseerd: de grootste zeesluis ter wereld voor VolkerWessels. Volgens Paul was het ‘super gaaf omdat daar een grote verscheidenheid aan mensen vanuit diverse disciplines werkten aan hetzelfde bouwwerk, bijvoorbeeld een snelweg of een zeesluis. De ontwikkeling die je daar met elkaar doormaakt maar ook het gezamenlijke einddoel maken dat de samenwerking meestal vlot en leuk verliep.’ Paul deed Integrale Veiligheidskunde en Middelbare en Hogere Veiligheidskunde. Hij werkte onder andere voor Aveco de Bondt (onderdeel van VolkerWessels) als veiligheidskundige, deed veel grote projecten voor VolkerWessels (A9 om Badhoevedorp, Zeesluis IJmuiden). Ziet zichzelf als een HSE ‘er met een open houding, die verbinding maakt met alle lagen van de organisatie om zo tot een ‘gezamenlijke ontwikkeling te komen op het gebied van veiligheid.’ Is gelukkig als de werkvloer een zichtbare ontwikkeling doormaakt in het veiligheidsbewustzijn. Is ook blij met de toename van veiligheidsbewustzijn binnen bouw en infra. De verplichting van opdrachtgevers om gecertificeerd te zijn op de Safety Culture Ladder maakt dit goed zichtbaar en brengt dit in een stroomversnelling. ’Er worden steeds vaker open gesprekken gevoerd over veiligheid.’ Heeft tijdens zijn werk weleens drie tenen gebroken, ‘ik ben dus een veiligheidskundige met enige praktijkervaring als slachtoffer.’

HSE manager/advisor

Patrick van den Ham

Minder papier, meer vertrouwen...

MINDER PAPIER, MEER VERTROUWEN

Veiligheid en procestechniek. Volgens Patrick hebben ze meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. De gedachtengang, de stappen die je neemt in procestechniek zijn dezelfde die leiden naar een veilig werkproces. Patrick deed HTS procestechniek, een studie milieukunde en – uiteraard – HVK. Koos na zijn militaire dienst voor het HSE vak. Omdat het gaat over het handelen van mensen. ‘Waarom doen ze wat ze wat ze doen?’ Bij een procesinstallatie valt weinig te sturen. ‘Je ontwerpt de installatie, je zet de knop om en dan moet het werken’. Een installatie is een dood ding. Mensen en gedrag kan je veranderen, aldus Patrick. Hij vindt zichzelf goed in het ontwikkelen van managementsystemen. Kan ook goed schakelen tussen de werkvloer en het management. Dat is ook nodig. ‘Problemen op de werkvloer krijg je alleen naar boven als je in contact blijft met de mensen op de vloer’. Ziet veiligheid vooral als een middel om ervoor te zorgen dat medewerkers aan het einde van de dag weer veilig thuis komen. Maakt zich oprecht zorgen over de ‘doorgeslagen procedure en veiligheidscultuur’. Dat is volgens hem niet de manier om gedragsverandering te ontwikkelen. Er zou meer vertrouwd moeten worden op het vakmanschap van mensen: ‘mensen zijn geen kleine kinderen. Heb vertrouwen en laat hen zelf met oplossingen komen’. Uiteindelijk moeten we naar ‘minder papier en meer vertrouwen’.

Patrick heeft o.a. gewerkt voor Mourik, Trespa, Heerema, Lanxess en Friesland Campina

HSE manager

Martin Brouwer

Verschuiving van veiligheid naar gezondheid...

VERSCHUIVING VAN VEILIGHEID NAAR GEZONDHEID

Vraag Martin naar een fantastische HSE case en de voorbeelden rollen uit zijn mond. Het opzetten en implementeren van een veiligheidscampagne op de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld, met een hoofdrol voor de vaak buitenlandse bouwplaatsmedewerkers. Volgens Martin speelde de gemeente Amsterdam (Dienst Metro) een positieve rol als opdrachtgever. ‘Je zag wat een positief effect het heeft als de opdrachtgever prioriteit geeft aan veiligheid en hiervoor kennis, tijd en geld ter beschikking stelt.' Martin werd ook ingevlogen als manager integrale veiligheid op het project weguitbreiding A1/A6 (Diemen – Almere) ‘Samen met het veiligheidsteam dat ik heb opgezet hebben we zaken rechtgetrokken. We zijn van een reactieve naar een proactieve veiligheidsorganisatie gegaan.’ Martin is verder trots op het opzetten van een afdeling integrale veiligheid binnen VolkerInfra - ‘vanuit het niets’ - en het mede vormgeven van een centraal ongevalsonderzoeksteam binnen VolkerWessels. Ziet als trend in HSE dat er meer nadruk op het aspect gezondheid i.p.v. veiligheid komt te liggen. Ofwel de risico’s met lange(re) termijn gevolgen i.p.v. de korte termijn gevolgen. Maar ook het borgen en meenemen van veiligheid in het ontwerp, al vanaf de 1e initiatie van een project. Krijgt vooral veel energie van het opruimen en op orde brengen van veiligheidsmanagement bij verschillende opdrachtgevers. En is oprecht blij met een gemeend compliment. Om te krijgen en te geven.

HSE consultant

Joost de Roos

Je moet als bedrijf een missie hebben...

JE MOET ALS BEDRIJF EEN MISSIE HEBBEN

Geboren en getogen Brabander. Studeerde biomedische wetenschap aan de Radboud Universiteit. ‘Dat is gelinkt aan geneeskunde, mensen en gezondheid.’ Joost ging met een afstudeerrichting toxicologie al snel de richting van arbeidshygiëne op. Hij deed daarna ook HVK om ‘in een breder werkveld te kunnen acte-ren.’ Allround is een understatement hier. Joost werkte voor TNO maar vond dat te wetenschappelijk. Hij werkt nu voor Astellas waar hij regelmatig mede Paltrockers tegenkomt. Een scherpe HSE manager krijgt volgens Joost altijd de ‘echte vraag naar boven. De vraag die de klant stelt is vaak niet de vraag die hij echt heeft. Je moet dus de ervaring hebben om door te vragen.’ Joost ziet een verschuiving in het denken over HSE bij klanten. ‘In het begin had ik alleen klanten die moesten. Nu zijn ’t grote klanten die zelf willen ver-anderen.’ Van moeten naar willen is dus echt een trend. Kleine kanttekening: de nadruk op veiligheid en gedrag ligt volgens Joost ‘nog te veel bij werknemers en te weinig bij de organisatie en het bestuur. Elkaar alleen aanspreken brengt geen grote veranderingen. Je moet als bedrijf wel een missie hebben.’ En voor de toekomst? Hij heeft de hoop dat er ‘slagen gemaakt worden met giftige stoffen. Dat is bij veel bedrijven onderbelicht. Er poppen continu veel stoffen op waar we weinig van weten qua gezondheidsrisico’s.’ Met zijn specialisme hoopt Joost iets nieuws te brengen bij Paltrock.

Joost werkte o.a. voor Astellas, MSD, IFF, Arbo Unie en TNO

HSE specialist

Erwin Smits

Vertrouwen en vrijheid om oplossingen te bedenken zijn essentieel...

VERTROUWEN EN VRIJHEID OM OPLOSSINGEN TE BEDENKEN ZIJN ESSENTIEEL

Erwin Smits is gelukkig in zijn werk als hij oplossingen mag bedenken voor problemen en het vertrouwen krijgt. ‘Ik ben dus snel gelukkig in mijn werk.’ Erwin studeerde Milieukunde en Sustainable Development: Environmental policy & management. Werkte onder andere bij Huntsman Polyurethanes als Environmental Engineer en EHS Performance Engineer. Was daar blij met de uitdagingen op milieugebied. ‘De ene dag sta je buiten afvalcontainers te inspecteren, de andere dag geef je een presentatie voor het global managementteam rondom participatie in de leefomgeving.’ Was bij Huntsman ook betrokken bij afvalwaterzuivering en bodemsaneringen. ‘Het is een BRZO-locatie en daardoor nog meer van belang om de juiste resultaten te boeken en een veilige bedrijfsvoering te garanderen.’ Bij Koole Terminals had Erwin de rol van HSEQ Coördinator. Kreeg daar de vrijheid en het vertrouwen om prioriteiten te identificeren en hierin verbeteringen door te voeren met collega’s. ‘Ik vond mijn samenwerking in alle lagen van de organisatie. Ik heb veel werk verzet op het gebied van HAZOP studies, incidentenonderzoek en implementatie van nieuwe software voor het EHS-managementsysteem.’ Erwin verwacht dat de lat voor HSE-kennis bij alle personen binnen een organisatie steeds hoger komt te liggen. ‘Uiteindelijk zal voor iedere organisatie duidelijk moeten zijn dat HSE een intrinsiek onderdeel is van een betrouwbare en goed functionerende organisatie.’

Veiligheidskundige

Mitch Moerman

Veiligheid vraagt om maatwerk...

VEILIGHEID VRAAGT OM MAATWERK

Veiligheidsconsultant Mitch Moerman kijkt met veel plezier terug op zijn buitenlandse periode. Voor Van Oord werkte hij vijf jaar in onder andere Brazilië, Indonesië, Singapore, het Midden-Oosten en het Verenigd Koninkrijk. Hij leerde daar werken met verschillende culturen. ‘Zowel op het persoonlijke vlak als op het gebied van veiligheid maakt cultuur een wereld van verschil. Elke cultuur vraagt om een andere aanpak, je bent voortdurend aan het leren en aanpassen. Veiligheid is niet op één manier te verwezenlijken, het vraagt om maatwerk.’ Mitch wilde ooit architect worden en dan zijn eigen huis bouwen. En timmerman lijkt hem ook wel wat. Maar voorlopig is het HSE. En niet zonder succes want hij won ooit de SHE Exemplar award voor een project op het gebied van veiligheid en milieu in het Verenigd Koninkrijk. Mitch is gelukkig in zijn werk als hij iets kan toevoegen aan een organisatie. ‘Dat kan met een praktische tool, maar ik kan ook helpen met mijn persoonlijke ervaring.’ Gevraagd naar een interessante HSE case, komt Mitch al snel op een project voor een groot infra-consortium. Hij was daar verantwoordelijk voor het volledig opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. Wat hem beviel was de vrijheid om een eigen veiligheidsprogramma te bedenken en uit te rollen. Hij slaagde erin om veiligheid niet alleen leuk en aantrekkelijk te maken, maar ook om het een vast onderdeel te laten worden van de dagelijkse praktijk. Mitch houdt van de afwisseling van verschillende opdrachten dat het werken voor Paltrock typeert. Ook waardeert hij de ‘de vrijheid om projecten buiten je comfortzone aan te gaan en het team van specialisten bij Paltrock waarvan je dagelijks kan leren.’ Mitch deed integrale veiligheidskunde en start met HVK in het najaar van 2023.

Mitch Moerman werkte o.a. voor Van Oord en namens Paltrock B&I voor Van Wijnen, Van Hattum en Blankevoort, Dura Vermeer, Rijkswaterstaat en idverde