Skip to main content

Paltrock heeft samen met Tauw en Nedmobiel een raamcontract in de wacht gesleept voor Rijkswaterstaat. Daarmee heeft Paltrock een primeur. Het is de eerste keer dat Rijkswaterstaat door middel van raamcontracten een aanbesteding uitschrijft op het gebied van integrale veiligheid.

De combinatie Tauw, Paltrock en NedMobiel ondersteunt Rijkswaterstaat bij de uitvoering van producten ten behoeve van integrale veiligheid. Het gaat om veiligheidsaspecten die voor Rijkswaterstaat relevant zijn in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. Danny van Rijt, veiligheidskundige bij Paltrock: ‘In het raamcontract heeft Rijkswaterstaat diverse veiligheidsproducten uitgevraagd, waaronder Safety Walks met de aannemer, producttoetsen, voorlichting en opleiding, en ondersteuning van incidentenonderzoek’.

UITGEBREIDE EXPERTISE

De combinatie beschikt over Middelbaar Veiligheidskundigen, Hoger Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten en een deskundige Management of Safety Health Environment (MoSHE). Er is expertise in huis om Rijkswaterstaat op alle 13 veiligheidsdomeinen te ondersteunen; van tunnelveiligheid tot constructieve veiligheid, maar ook deskundigheid als het gaat om blootstelling aan gevaarlijke stoffen en bodemverontreinigingen.

Vanuit het raamcontract is de combinatie betrokken bij 6 projecten, waaronder Sluis Eefde, N18 Varseveld-Enschede, A1-A28 Hoevelaken, Realisatie Houtribdijk, Groot onderhoud sluizen en gemalencomplex Delden Hengelo. Het contract heeft een doorlooptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer verlenging van 1 jaar.

Meer informatie over Sluis Eefde vind je hier.

Ben jij geïnteresseerd in een opdracht voor deze projecten bij Rijkswaterstaat? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar Joost of Joyce.