Skip to main content

Astellas Pharma Europe BV is continue bezig met het verbeteren van processen. Ook op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met 1 project dingen Dave en Astellas nu mee naar een belangrijke industrieprijs: de in Ierland gehouden Pharma Industry Awards.

Dave werd in 2015 gevraagd om een managementsysteem in te richten/ te verbeteren voor het EHS traject. De uitdaging was om de integratie/ parallel op te zoeken met het farmaceutisch kwaliteitsmanagementsysteem (o.b.v GMP). We hebben deels een volledige integratie gerealiseerd. Een aantal processen zijn specifiek gemaakt op de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu.

EHS software systeem

De Europese productielocaties in Kerry, Dublin en Meppel startten in 2016 met de aanschaf, ontwikkeling en implementatie van een EHS software systeem (Enablon). Sindsdien is er een grote verbetering doorgevoerd in de beheersing van EHS gerelateerde data en kan de organisatie gerichter inspelen op de beheersing van risico’s.. Het project loopt nog en is als finalist voorgedragen voor de Pharma Industry Awards 2018. Op 23 oktober a.s. vindt de uitreiking plaats.

De structuren voor het managen van de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu zijn opgesteld volgens de eisen van ISO 14001 (milieu) en ISO 45001 (gezond en veilig werken). Voor Dave is het einde van deze opdracht in zicht. Het zou uiteraard mooi zijn als de organisatie binnenkort bekroond wordt met certificaten voor de vermelde ISO normen.