Skip to main content

Oscar Terheijden, adviseur bij Paltrock, schreef een onderzoek naar het veilig afhandelen van procesverstoringen tijdens het tunnelboorproces. Hij maakt hiermee kans op de Schreudersstudieprijs 2020.

“Om stedelijke gebieden in de toekomst bereikbaar te houden worden steeds vaker boortunnels gerealiseerd. Het boren van een tunnel is een continu en veilig proces, maar wordt risicovol als er een procesverstoring optreedt. Medewerkers opereren dan buiten de veilige zone en worden blootgesteld aan het gevaar. Door het verloop van procesverstoring te vergelijken met bekende ongevalsscenario’s kunnen ongevalsscenario’s van procesverstoringen bij het tunnelboorproces voorspeld worden”, aldus Oscar Terheijden.

Lees het volledige onderzoek hier: Onderzoek – veilig afhandelen van procesverstoringen