Skip to main content

Quintesse, het nascholingsplatform voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, deed een beroep op Paltrock collega’s Ferry Smedema en Jasper Hersbach voor het schrijven van een nascholingsartikel.

In het themanummer over bedrijfsongevallen, schreef Ferry Smedema over ongevalsanalyse en het belang van een goede analyse voor ongevalspreventie. Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van de portal. 

Het artikel van Jasper Hersbach over aandacht voor en bewustwording van risico’s op de werkvloer is hier in zijn volledigheid te lezen:  QUINTESSE 2020-2_Voorkomen is beter dan genezen_Hersbach