Skip to main content

Paltrock krijgt opnieuw een Europese aanbesteding gegund. Het betreft een raamovereenkomst integrale veiligheid voor de Waterschappen Limburg.

Het gaat hierbij om projecten met als doel de hoogwaterveiligheid langs de Maas te verbeteren. De projecten zijn onderdeel van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In totaal zijn 16 locaties aangewezen om de waterkeringen te versterken.

Paltrock wordt betrokken bij verkenningen, planuitwerkingsfase, contractfase en realisatiefase van nieuwe projecten. De overeenkomst geldt in ieder geval voor drie jaar met optie tot verlenging.

 

SUCCESVOLLE SAMENWERKING

 

De raamovereenkomst is afgesloten samen met met Syntraal en Innocy en is daarmee een vervolg op de succesvolle samenwerking die wij in 2016 zijn gestart. Sinds onze krachtenbundeling in 2016 won de combinatie 18 aanbestedingen over een periode van vier jaar.

 

Ben je geïnteresseerd in een opdracht voor deze projecten bij Waterschappen Limburg? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar Joost of Joyce